Om silverjoner

FrasWeda AB delar Stockholm Vatten och Svenskt Vattens synsätt i att använda försiktighetsprincipen när det gäller produkter som kan påverka förekomsten av silverjoner i våra reningsverk, vattendrag och sjöar. FrasWedas matavfallskvarnar är av den anledningen helt fria från silverjoner.

FrasWeda AB är det enda företag i norden som testat sina matavfallskvarnar för förekomst av silverjoner och är därmed också det enda företag som kan garantera matavfallskvarnar som är fria från silverjoner.

Läs mer om silverjoner under länkarna:

Stockholm vatten(pdf)

Kemi.se

Rapport ALS (pdf)

Certifikat (pdf)