Garanti och service

FrasWeda AB  lämnar 3 års garanti på levererade produkter ( gäller ej slitagedelar i själva utrustningen) och ansluter sig dessutom till Konsumentköplagens villkor gällande handel mellan företag och konsumenter enligt samarbete mellan Svensk Handel och Konsumentverket.

Se www.konsumentverket.se › Lagar & reglerKonsumentlagar